Skip to content

CURS D’ENTRENADOR DE TRIATLÓ 2020 EL 22/5/2020 A MANISES -L´HORTA OEST-

Curs d’entrenadors -> INSCRIPCIONS OBERTES

FEDERACIÓ DE TRIATLÓ CV

Requisits d’accés:

 • GENERALS: Estar en possessió del títol de Graduat en ESO o equivalent (també es pot accedir acreditant la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior).
 • ESPECÍFICS: Acreditar la realització i finalització d’una prova de triatló organitzada per la Federació Espanyola de Triatló o Federació Autonòmica de Triatló. Mínima distància de cada segment de la prova: 150 m natació, 4 km bicicleta, 1 km corrent.

Inscripció per la web de el 4 de febrer a el 22 de maig adjuntant:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de l’títol acadèmic d’ESO o equivalent. També es pot accedir acreditant la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior.
 • Justificant de pagament de la quota d’inscripció (veure imports segons nivells amb i sense bonificació per convalidació).
 • Si creus pots ser beneficiari de la Convalidació del Bloc Comú, consulta a aquest enllaç el procediment que hauràs de seguir.

Quantia de la inscripció:

 • Ordinaria: 390 € Nivell I/  520 € Nivell II / 1.000 € Nivell III
 • Con convalidació de la Fase Comú: 280 € Nivell I i 320 € Nivell II (no existeix en el Nivell III).
 • Un cop admès a en el Curs, Taxa de la Conselleria d’Economia i Hisenda pel Bloc Comú (66,40 € Nivell I, 96,40 € Nivell II o 108,24 Nivell III); segons figura a l’imprès «cursos d’entrenadors esportius«). Aportar justificant de l’pagament de taxa 
 • Alumnes d’altres cursos de Triatló sota el programa FETRI: 130 € Nivell I (adjuntar titulació obtinguda; han de cursar les assignatures de natació, ciclisme i transicions, cursa a peu i didàctica; només per a Nivell I).
 • Alumnes del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat d’Alacant que hagin superat l’assignatura de triatló: 200 € Nivell I (aportar Certificat de qualificacions).

NOTA: La prova d’accés es realitzarà si hi ha més alumnes / es que places; havent d’acreditar els aspirants han acabat a el menys un triatló de distància Sprint o capacitat per a això. LA DATA LÍMIT PER REBRE INSCRIPCIONS FINALITZA EL 22 maig 2020.Pots ampliar tota la informació sobre Nivells, Organització dels Cursos, Requisits Acadèmics, Convalidacions, etc. a través d’aquest enllaç.

Fase – Bloc Comú (+ Info)

 • accés al aula Virtual (Bloc Comú)
 • Inici del Curs: 01 / 09 / 20
 • Període lectiu: del 01 / 09 / 20 a 19 / 11 / 20
 • Jornada presencial: 31/10/20 (Nivell I) – 26/09/20 i 7/11/20 (Nivell II).
 • Facultat de Ciències de l’Activitat Física i Esport (c / Gascó Oliag, 3 – València)
 • Data d’examen – convocatòria ordinària: 21 / 11 / 20 a les 9: 00 h.
 • Data d’examen – convocatòria extraordinària: 18 / 12 / 20 a les 17: 00 h.

Fase – Bloc Específic

 • Aula multiusos de la Federació a Manises i Poliesportiu Municiapal de Manises (seu Manises) / Vila Universitària Sant Vte. de l’Raspeig (seu Alacant)
 • Accés plataforma E-FTCV:  http://formacion.triatlocv.org/ (Alumnes / as matriculats / es i per al Bloc Específic)

Nivell I -> Càrrega lectiva: 65hFonaments bàsics de l’triatló: 5hIniciació a l’triatló; Metodologia de l’ensenyament: 30hFonaments tècnics i tàctics de l’triatló: 15hLa seguretat en l’ensenyament i la competició: 10hDesenvolupament professional I: 5hNivell II -> Càrrega lectiva: 180hFormació tècnica i tàctica de l’triatleta: 50hFonaments de l’entrenament d’el triatleta: 50hPromoció de l’triatló. Programes de tecnificació: 20hParatriatló: 15hEscola de triatló i programació de l’ensenyament: 25hDesenvolupament professional II: 20hNivell III -> Càrrega lectiva: 210hLa competició de triatló: 20hEntrenament de l’triatleta: 50hPlanificació de l’entrenament de l’triatleta: 50hAvaluació i control de l’entrenament de l’triatleta: 40hReglament i organització de l’triatló internacional: 30hDesenvolupament professional III: 20h

Fase – Bloc de Pràctiques

Solament es podran cursar quan l’alumne / a hagi superat la totalitat de el Bloc Específic. S’estableix en 150 hores per nivell I per a les pràctiques – 200 hores per al nivell II, que hauran d’estar supervisades per un tutor amb formació específica de TRIATLÓ, superior a la de l’alumne / a. El termini de realització són 12 mesos que comencen a comptabilitzar-se a partir de la finalització de l’bloc específic.Es pren com a referència la data establerta per a la realització de la Conv. Extraordinària (per exemple: si l’examen és el 23.05.2016 el termini finalitza el 23.05.2017). En aquest període s’haurà de presentar la memòria de les pràctiques corresponents a el curs desenvolupat en l’any anterior.Punxant en el text que segueix, podràs conèixer més sobre el  MARC GENERAL DE LES PRÀCTIQUES.; i més específicament:

– Cursos FETRI (Www.triatlon.org)

Consultar catàleg de cursos, novetats i condicions de matrícula en aquest enllaç.

%d bloggers like this: